Les muntanyes de sorra fina estan formades de molts granets petits de sorra, no per això menys importants.
Tots aquests granets, formen la gran muntanya.
Igual que l'educació dels infants, on totes aquelles petites coses formen la gran educació.

dijous, 20 de setembre del 2012

CREAMAT

Aquest matí acabo de descobrir la pàgina web de CREAMAT (Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre les MATemàtiques).
Hi he trobat una pila de recursos per treballar a l'aula i jornades o cursos de formació de la didàctica de les matemàtiques.

Si cliqueu aquest enllaç trobareu tota la formació que s'ha fet i que podeu fer.

Dins la pàgina de l'ARC (Aplicació de Recobriment Curricular) hi podem trobar un recull de propostes d’activitats, seqüències didàctiques i recursos, que enllacen directament amb el currículum de les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia. Les necessitats generades pels programes de digalització de les aules fan que actualment les propostes didàctiques es concentrin en el primer cicle de l’ESO, si bé la intenció és donar un servei homogeni a totes les etapes i àrees. 

Tal com afirma, tot i que les activitats estiguin centrades al primer curs de la ESO, hi ha moltes pràctiques educatives que es poden portar a terme a primària, adaptant-les als processos d'ensenyament-aprenentatge del grup d'alumnes.

A més, si cliquem a l'etiqueta Cerca d'elements didàctics podrem buscar recursos educatius per etapes escolars.


Aneu-la xafardejant perquè trobareu una pila de recursos i bones idees per portar a terme amb els vostres alumnes. 

El temps

Aquestes són algunes il·lustracions que podem fer servir per la rutina del temps.


dimecres, 12 de setembre del 2012